Automation

Automation

Lager för robotapplikationer måste hålla hög precision och styvhet, med god rotationsnoggrannhet

Nomo erbjuder kunder inom automationsindustrin lång erfarenhet av konstruktionsuppdrag, lagerval och lagersystem för dessa ofta utmanande applikationerKul- och rullager i tunnsektionsutförande bidrar till storleksreducering, viktbesparing och minskning av momentförluster hos robotar, anläggningsmaskiner och andra industrimaskiner. Låg friktion och oregelbundet vridmoment säkerställer effektiv kraftöverföring och smidig rotationsprestanda. Lagrens höga precision ger utmärkt höghastighetsprestanda som ofta är nyckeln i robotapplikationer

Svängkranslager och koniska rullager är också viktiga komponenter i många robotsystem och några av de viktigaste produkterna i Nomos sortiment.