Yaskawa

Yaskawa

Redan på 1980-talet började Nomo Kullager leverera komponenter Yaskawa Nordic AB.

-Styrkan hos Nomo är framför allt det breda produktutbudet och hög produktkvalitet på komponenterna till Yaskawas applikationer säger chefen för lager och bearbetning på Yaskawa Nordic AB

 Stor global aktör

Yaskawa Nordic AB är Nordens största systemhus för robotiserade automationslösningar och ingår i japanska Yaskawa Electric Corporation. Den nordiska verksamheten startade 1976 i Torsås söder om Kalmar, i dåvarande Torsteknik, genom tillverkning och distribution av automatiska svetsmaskiner, främst till bilindustrin. Med över 270 000 MOTOMAN-robotar installerade världen över är Yaskawa idag en av de viktigaste robottillverkarna på den europeiska marknaden och en stor global aktör. Yaskawa tar fullt ansvar för hela produktionskedjan genom att utveckla, konstruera och tillverka allting själva. Marknaden är försäljning till slutkunder i Sverige, export till övriga Skandinavien, Finland och Ryssland. Dessutom export till dotterbolag i Europa och Sydafrika.Nomos förmåga att snabbt få fram komponenter, genom stor lagerhållning och ett brett produktsortiment, har gjort att samarbetet med Yaskawa har utvecklats efterhand. - Idag erbjuder Nomo en helhetslösning och är kundens problemlösare. Från några produktgrupper har inköpen utökats till att omfatta ett allt bredare sortiment vad gäller lagringskomponenter och tillhörande produktgrupper. Genom att ha en leverantör som kan förse oss med det mesta blir det större volymer och vi blir prioriterad som kund, säger chefen för lager och bearbetning på Yaskawa.Svängkranslager i lägesställare

Svängkranslager är nyckelkomponenter i flera av Yaskawas systemlösningar och en huvudprodukt som Nomo levererar, främst till lägesställare. – Löpande använder vi 6-7 olika typer av svängkranslager men även andra modeller, vilket kan vara specifika svängkranslager till robotar som svetsar stora detaljer och därför måste klara hög belastning, förklarar chefen för lager och bearbetning. – Nomos höga produktkvalitet gör att vi mycket sällan har någon reklamation. En styrka är även att kunna ha en kontaktperson som är väl insatt i vår produktion, fortsätter han. Det gör att vi tillsammans även löser eventuella problem mycket smidigt.Viktig reservdelsförsörjning

För att säkra hög tillgänglighet på robotsystem och övriga produkter hos kunder lagerhåller Yaskawa också originaldelar, slitdetaljer, reservdelar och förbrukningsmaterial. – I Torsås har vi hela reservdelslagret för både Norden och dotterbolagen i koncernen. För att snabbt kunna hjälpa kunder vid akuta behov har även Nomo en viktig roll. – Det är ju så att en del maskiner hos våra kunder börjar bli till åren och behöver nya delar. Nomo är snabba och duktiga på att få fram olika delar, säger han.

 

Yaskawa hemsida