Gruvdrift och Mineraler

Gruvdrift och Mineraler

Maximera drifttiden, minska underhålls- och reservdelskostnader

Nomo hjälper kunderna att nå dessa mål genom att beakta hela system och processer som innehåller lagrings och transmissionsteknik och rekommenderar lösningar som optimerar gruvutrustningens driftprestandaGruvföretag har alla liknande mål - att maximera drifttiden, minska underhålls- och reservdelskostnader, minimera yttre miljöpåverkan samt ytterst att förbättra produktiviteten. Nomo samarbetar både med tillverkare av originalutrustning och med gruvoperatörers underhållspersonal för att utveckla lösningar som förbättrar utrustningens livslängd, ökar tillgänglighet och minskar den totala livscykelkostnaden samt utrustningens miljöpåverkan.

Vi erbjuder dig en omfattande erfarenhet och specialistkunskaper inom lager och transmissionsteknik för både underjords-, dagbrott- och malmprocessapplikationer.