LKAB

LKAB

Nomo Kullager AB i avtal med LKAB

Nomo har här möjlighet att bidra med både kunskap och produkter i hela LKAB:s produktionskedja

 

Nomo har sedan en längre tid varit leverantör till LKAB med tonvikt på lager för den senaste generationen av malmbanans järnvägsvagnar som transporterar LKAB:s produkter till hamnarna i Luleå och Narvik. Nomo har här möjlighet att bidra med både kunskap och produkter i hela LKAB:s produktionskedja berättar Försäljnings & Marknadsdirektören för Nomo Group.LKAB, som bildades redan 1890, är en internationell högteknologisk mineralkoncern, en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB:s kundlöfte ”Performance in Ironmaking” innebär att deras stålverkskunder får en ökad effektivitet i sina processer med LKAB:s produkter, och därmed möjliggör en minskad belastning på världens klimat. Detta gör LKAB till en mycket intressant kund att utveckla relationen med, både på lång och kort sikt, trots den utmanande marknadssituationen på den internationella järnmalmsmarknaden just nu säger Nomos Försäljnings & Marknadsdirektör.Nomo Group finns på 12 orter i Norden; Sverige, Finland och Danmark. I Sverige finns vi från Gällivare i norr till Malmö i söder. Företaget grundades 1948 och är specialister på rullningslager-, transmissions- och tätningsteknik för Nordiska industrikunder. Nomo Group har över 100 anställda och har förmodligen Nordens största lagerhållning av rullningslager och relaterade produkter. Det är viktigt att finnas nära kunden både vad gäller lagerhållning och teknisk kompetens. För Nomo är kunden i fokus.

LKAB hemsida