Voith Tåg

Voith Tåg

Avancerad säkerhetskopplingar för tågindustrin

Kraven är synnerligen höga på säkerhetskopplingar i applikationer inom allt från höghastighetståg till stålindustri. Det handlar om att skydda och förhindra skador på produktionsutrustning och teknik och undvika kostsamma driftstopp och störningar.

 

― I våra säkerhetskopplingar eftersträvar vi att använda standardlager så långt som möjligt, samtidigt är varje säkerhetskoppling vi bygger kundunik, vilket även kräver specialtillverkade kullager, säger Inköpsansvarig på Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall. Sedan 90-talet har Nomo samarbetat med Hudiksvallsföretaget. ― Samtidigt som vi har expanderat har också vårt samarbete med Nomo utvecklats. De har vuxit från att ha varit en mindre kullagerleverantör till vår nu största leverantör.Kräver flexibilitet

Han berättar att när de får en order att konstruera till exempel en säkerhetskoppling till ett stålverk har de i regel 8-10 månaders byggtid. ― I regel är det inga problem att få fram de lager vi behöver. Samtidigt kräver det stor flexibilitet genom att den koppling vi bygger är kundunik. Efter beställning från kund ritar och konstruerar vi applikationen. Större delen av detaljerna är nykonstruktion. ― Eftersom vi har kundordertillverkning har vi svårt att lämna exakt prognos för vilka lager vi behöver. Vi kan stödja oss på tidigare historik men det varierar ändå och kräver stor flexibilitet, även från Nomos sida för att ta fram de lager som ska ingå.En mångfald av kullager

Man kan säga att Voith Turbo Safeset idag fullt ut använder Nomos multibrandkoncept. ― Det är en styrka att Nomo kan erbjuda oss en stor mångfald av lager med varierande krav. Vi köper även rullager från Nomo. Förutom tillgång till ett bra och brett produktsortiment framhåller Inköpsansvarig även möjligheterna att få fram speciallösningar av olika slag, likaså bra support från Nomo. – När vi behöver speciella lager i en applikation, lager som ingen annan lyckats få fram, hittar i regel Nomo tillverkare som kan göra dem åt oss. Vi använder till exempel specialbyggda keramiska lager i säkerhetskopplingar till tåg. ― Vid frågor kan vi få ritningar på lager, likaså tar Nomo fram tekniska specifikationer åt oss.Kundunika lösningar

De kopplingar som Voith Turbo Safeset utvecklar, konstruerar och tillverkar är tekniskt sett mycket avancerade produkter och företaget är världsledande med sina kundunika lösningar. Säkerhetskopplingar monteras i applikationer för att skydda produktionsutrustning och drivlinor, vilket kan vara på höghastighetståg lika väl som i ett valsverk. ― Kopplingar monteras när man kan ha ojämn kraftöverföring, som kan skada utrustning. I ett valsverk kan till exempel en för tjock plåt göra att valsarna tvärstannar, vilket kan vrida sönder kardanaxlar eller gör att växellådor och motorer havererar, säger Inköpsansvarig.Minimerar driftstopp

Säkerhetskopplingar används inom ett mycket brett spektra av verksamheter. ― Det började med applikationer till stålverksindustrin, men har successivt vuxit till att omfatta i princip all typ av industri. Idag ingår våra säkerhetskopplingar också i höghastighetståg, gasturbiner, tunnelborrmaskiner, stenkrossar och inom gruvdrift med mera. Det är säkerhetsdetaljer som även syftar till att minimera tid vid ett driftstopp. ― Ett stillestånd på ett stålvalsverk kan kosta flera hundra tusen kronor i timman. Genom vår säkerhetskoppling kan man nu mycket snabbt komma igång igen. Efter att en koppling löst ut monteras ett nytt brytrör, man trycksätter kopplingen på nytt och startar om. Samtidigt måste man förstås även ta reda på varför en säkerhetskoppling löst ut.Fyller olika uppgifter

Till Voith Turbo Safesets säkerhetskopplingar levererar Nomo lager i storlekar från 40 millimeter i axeldiameter till de största på över en meter. Oavsett vilka applikationer som lagren ska ingå i måste de uppfylla höga krav på mått och toleranser enligt specifikation. Valet av lager beror också på vilken uppgift de ska fylla. ― Vi använder hela spannet av lager. Allt från speciallager i säkerhetskopplingar till tåg, lager som måste klara mycket höga hastigheter och lång livslängd, till lager som inte har lika höga kravspecifikationer, säger Inköpsansvarig på Voith och förklarar: ― Under normal drift ligger kullagren helt stilla inuti vår koppling, det är först när själva kopplingen löst ut som de roterar. När trycksättningen släppt och återfått sin ursprungsform vilar den tidigare trycksatta hylsan mot lagren och roterar med motorn medan själva applikationen står still.Keramiska kulor

Säkerhetskopplingarna till snabbtåg ställer särskilt höga krav på materialval. ― I våra applikationer till tåg krävs specialbyggda keramiska lager, som tillverkas mot order. ― Dessa lager monteras in i drivlinor på boogien, det kan handla om 8-10 ställen på ett tåg. För ett snabbtåg som kanske går stora avstånd i Kina är det inte bara att åka in till en bangård vid ett fel. När en säkerhetskoppling löst ut måste därför lagren klara att snurra kontinuerligt i full hastighet i 50 timmar. Vanliga stålkulor klarar inte det, utan smälter och blir som smet.

Den blå detaljen är Voith Turbo Safesets integrerade säkerhetskoppling på en kardanaxel

Voith hemsida