NSK Navlagerenhet för jordbruk

NSK Navlagerenhet för jordbruk

Navlagerenheter för jordbruk

Jordbruksmaskiner utsätts för mycket stora utmaningar på alla mekaniska komponenter. Föroreningar, fukt, vibrationer och stötbelastningar är bara några av de faktorer som dessa komponenter måste klara av. Som en av världens ledande lagertillverkare har NSK tagit sig an denna utmaning.

 

NSK Agri Disc Hub med dubbelradiga vinkelkontakt-kullager klarar mycket tunga radiella och axiella belastningar och är speciellt utvecklad för jordbruksindustrin. Enheterna skruvas direkt på skivorna och har en inbyggd O-ring i lagerhuset som skyddar lagret från smuts och fukt på denna sida. På armsidan av enheten är lagret skyddat av en specialutvecklad kassettätning. Denna tätning har klarat omfattande tester mycket framgångsrikt och kan hantera svåra driftsförhållanden som till exempel användningen av flytande gödsel. Utöver detta förhindrar kassettätningen fukt och vatten från att komma in i enheten, även om maskinen rengörs med högtryckstvätt efter användning. Lagren skyddas också av en DDU tätning vilket stoppar smörjmedel från att tränga ut ur enheten, vilket därmed garanterar underhållsfri drift. Agri Disc hubbarna använder ett högpresterande smörjmedel som utvecklats av NSK speciellt för förhållanden av detta slag. Test utfört med en vattenstråle under 200 timmar. Vid slutet av testet, fanns inga tecken på vatten som har trängt in i kassettätningen.

 

Fördelar för maskintillverkare:

 

UTVECKLING
Förutom standardsortiment så erbjuder NSK kundanpassade lösningar. Maskintillverkaren behöver alltså inte investera i egen utveckling vilket sparar ingenjörskapacitet och utvecklingskostnader.

TESTNING
Tack vare NSKs erfarenhet och specialistkompetens inom tätningsteknik, lagerkonstruktion och utveckling av lagerenheter finns det inget behov av omfattande tester på enskilda komponenter och enheter. Användningen av beprövad teknik ger ytterligare skydd.

INKÖP OCH LOGISTIK
Vi erbjuder en komplett lösning. Det finns inget behov av olika leverantörer och enskilda komponenter som skall granskas och godkännas. Inte heller lagring och materialplanering, vilket parar inköps- och upphandlingskapacitet och lagring.

MONTERING
Det krävs ingen tidsödande montering av olika enskilda komponenter: Agri Disc Hub monteras direkt på maskinen.

GARANTI
Defektanalyser, diagnostik, etc. blir överflödiga.

 

Fördelar för jordbrukare:

 

PRODUKTIVITET
Inget behov av reparationer på grund av lagerhaverier orsakade av otillräcklig smörjning och förorening. Detta ökar maskiner tillförlitlighet och eliminerar dyra driftstopp, reservdelar och reparationer.

FÖRORENINGAR
Fältstudier har visat att kassettätningen som utvecklats speciellt för Agri Disc Hub ger tillförlitligt skydd mot föroreningar såsom lera, sand, damm, växtfibrer, flytande gödsel och andra gödningsmedel, vatten och fukt. Själva kassettätningen skyddas också från stenar med en stålskiva. Sparar lagerhaverier orsakade av kontaminering (ökar livslängden med mellan fem och tio gånger *).

SMÖRJNING/FETT
Enheterna är förseglade med livslång smörjning. Detta innebär att det inte finns något behov av eftersmörjning vilket sparar tid och förhindrar fettläckage (sparar ca. 25 kg smörjmedel per år och i genomsnitt ca. 30 minuter per dag för nyttjande, beroende på maskin *).

 

* Alla siffror är resultatet av fältstudier i nära samarbete med kunderna testerr samt inte.