Livsmedel

Livsmedel

De utmaningar som lagren står inför är enorma och varierade

Kemisk exponering, kontinuerliga rengöringsprocesser, fluktuerande temperaturer och föroreningar

Som en långsiktig partner till några av Nordens ledande livsmedels- och dryckesproducenter, har Nomo tillsammans med våra tillverkare fått en enorm erfarenhet och förståelse för livsmedels- och dryckessektorn. Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder hantera sina kostnader relaterade till underhåll och förbättra sin produktionseffektivitet

Lager för Livsmedelsindustrin måste förutom att vara mycket tillförlitliga, underhållsfria och arbeta vid höga hastigheter, även uppfylla hygienkraven synonymt med branschen

De utmaningar som lagren står inför är enorma och varierade: kemisk exponering, kontinuerliga rengöringsprocesser, fluktuerande temperaturer och föroreningar. Eftersom lagerhaverier kan stanna upp hela processlinjer, är det av stor vikt att förstå uppkomsten av problemet och agera att snabbt agera för att finna lösningar.

För våra OEM kunder i livsmedelsindustrin använder vi vår erfarenhet från fältet och kombinerar det med vår kommersiella inblick i lager och transmissionsindustrin för att välja produkter, som bortsett från att de leverera hög prestanda också erbjuda dig den mest kostnadseffektiva lösningen. Som en oberoende Multi Brand leverantör kan vi förbättra din konkurrenskraft!