Åbro

Åbro

 

Åbro Bryggeri gör stora investeringar

 

Stora investeringar visar stark tro på framtiden och möjligheter för svensk bryggerinäring. I den nya anläggningen tappar Åbro Bryggeri öl och cider på engångsglas och kan erbjuda en stor variation av nya, smarta förpackningslösningar. I långa transportbanor förflyttas flaskor automatiskt genom hela produktionskedjan, från inlastning till fyllningsmaskin, etikettering, förpackningsmaskiner, palletering till färdiglager. Vägen från tom flaska till färdig produkt är cirka 300 meter!

För en optimal drift i produktionen har Nomo en viktig roll genom att erbjuda bra service och support, säkra leveranstider, hög tillgänglighet, ett brett produktprogram och bra prisbild.

 

Så få leverantörer som möjligt

 

Snabbt har Nomo blivit en betydelsefull samarbetspartner till Åbro Bryggeri. Efter första kontakten på en mässa, väcktes intresse för en induktionsvärmare och Nomos multibrandkoncept. Nu har samarbetet utvecklats och stärkts. Nomos säljare i Göteborg besökte bryggeriet och presenterade Nomos produktprogram, vilket blev starten till nuvarande samarbete.

Ansvarig Reservdelar/Inköp på Åbro har den löpande kontakten med Nomo.

― Samarbetet är smidigt. Nomos säljare vet när jag ringer att det är en lite komplicerad lösning jag behöver. Om inte dagligen så har vi åtminstone kontakt med varandra varje vecka, periodvis ännu oftare.

 

Huvudleverantör av lagring

 

Eftersom bryggeriet har många specialmaskiner i sin process kräver det reservdelar från maskintillverkare och maskinleverantörer, samtidigt är Nomo huvudleverantör av övriga komponenter.

― Förutom rull- och kullager levererar vi även alla typer av tätningar, bussningar och transmissionsprodukter som både remdrifter och växellådor, berättar Nomos säljare. I tappmaskiner, etiketteringsmaskiner och förpackningsmaskiner används mycket rostfria lager. Bara i en etiketteringsmaskin ingår ett stort antal rostfria lager och i en tappmaskin är det hundratals lager och tätningar. Dessutom finns mycket transportbanor där det är väldigt många flänslager och lager i specialutföranden.

― Vi använder mycket speciallager, vilket Nomo är bra på att hitta åt oss. De har lärt känna vårt behov och vet vad vi behöver, fortsätter reservdelsansvarig. I regel skickar jag bara ett mejl med en förfrågan och får svar samma dag med leveranstid och pris.

 

Snabba ryck som gäller

 

Produktion i treskift i fem linjer innebär att hundratusentals flaskor och burkar med öl, cider, vatten och läsk tappas varje timme. Uppstår problem kräver det förstås snabba ryck för att minimera ett stillestånd. Det har hänt att Åbro fått leveranser från Nomo med taxi för att det ska gå fortare. Även vid en planerad service kan det dyka upp oväntade överraskningar.

― Vid en maskinrenovering kan vi upptäcka ett specifikt lager som vi inte har hemma. Det här ser vi ju inte förrän vi har plockat ner maskinen och då är det naturligtvis bråttom att få fram lager, även det löser Nomo snabbt.

 

Smidigare lagerhållning

 

Nomo har hjälpt bryggeriet även med sin interna lagerhållning och sitt underhållssystem, vilket nu förenklar beställningar och skapar god överblick över eget lager.

― Vi lagerhåller både standard- och förbrukningslager, och även vissa speciallager för att vi ska klara ett haveri i banor eller motorer. Vårt underhållssystem gör att vi nu har bättre kontroll över vad som finns hemma i lager, säger Ansvarig Reservdelar/Inköp på Åbro.

 

 Åbro hemsida