Marin och Offshore

Marin och Offshore

Den Marina och Offshore relaterade industrin ställer höga krav på prestanda och tillförlitlighet

Nomo har tekniskexpertis och marknadsspecifika produkter vare sig det kommer till master, rodersystem, propelleraxeln, vattenjetaggregat eller pumpsystem.Nomos sortiment av lager och transmissionsprodukter öppnar ett brett spektrum av fördelar för den marina industrin med tonvikt på skydd mot exponering mot de tuffa miljöerna inom branschen.

För vattenjetaggregat och propelleraxlar erbjuder Nomo bland annat omfattande erfarenhet inom delade rullager, lagerhus och tätningssystem. Eftersom lager, hus och tätning delas hela vägen ner till axeln möjliggörs enkel installation och service oavsett om du är på i docka på land eller ute till havs.