Materialhantering

Materialhantering

På Nomo har vi erfarenhet från praktiskt taget alla transportapplikationer

Förutom lager och transmissionsprodukter, kan vi också hjälpa er i utformning och val av automatiserade smörjsystemFrån transportörsystem för tunga bulkmaterial och transportband för bagage till materialhantering för livsmedelsindustrin - behöver du exakt rätt lager, koppling och drivsystem för att säkerställa materialflödet.

Nomos teknikavdelning tillsammans med våra tillverkares applikationsingenjörer är bekanta med de olika applikationstyperna på området och arbetar tillsammans med dig för att utveckla optimala lager och tranmissionslösningar som ökar både kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och produktivitet.

Nomo kan leverera produkter som kan hantera både medelhöga till höga belastningar i miljöer som ofta präglas av vibrationer, fukt, damm och smuts kombinerat med kontinuerlig drift.