Carryline

Carryline

I nya projekt bistår Nomo med teknisk support och är även problemlösare åt Carryline

– För Carryline är det värdefullt att kunna få supporten och hjälpen med att ta fram kullager som bäst motsvarar behovet”En svårighet för oss är att ha en bra balans i vårt lager, vilket kräver snabb service och support från Nomo”Genom att Carryline tillverkar mycket olika och kundanpassade transportörsystem varierar produktionen ganska mycket.
– Under ena kvartalet kan vi producera mycket av ett visst system för att sedan tillverka ett annat som kräver helt andra kullager. En svårighet för oss är att ha en bra balans i vårt lager, vilket kräver snabb service och support från Nomo, säger inköpschefen på Carryline.
– Vi har ett eget lager med de mest frekventa komponenterna samtidigt är Nomo en viktig lagerhållare åt oss. Vi gör årsprognoser och avropar med jämna intervaller. Vissa speciallager är det normalt sett lång leveranstid på, men Nomo ser till att även ha dessa på hyllan åt oss, säger han.Carryline

Carryline grundades 1963. Där kom man på idén att byta ut transportörer i stål mot aluminiumskenor med en plastkedja i. Fram till 1990-talet tillverkades förpackningsmaskiner, fyllningsmaskiner och transportörer. Därefter renodlades produktionen mot enbart transportörer, vilket ledde till att tillverkningen tiodubblades under perioden 1995-2006. Många olika användningsområden Förpackningsindustrin är Carrylines största marknad där kartonger är vanligaste emballaget.
– En av utmaningarna brukar vara att det ska transporteras en mängd olika format på en och samma transportörlinje, förklarar Carrylines inköpschef.
Företaget tillverkar transportörsystem till de flesta affärsområden såsom mejerier, tobak, läkemedel, livsmedel och optiska produktionsflöden. Mejerier är ett område där företaget har stor erfarenhet av produktionslinjer. Vid all livsmedelsproduktion krävs transportörer i rostfritt utförande som är lätta att rengöra. Det är också specialanpassade lösningar till verkstadsindustrin, vilket ställer särskilda krav på transportörer som utsätts för t.ex. slipoljor och kemiska produkter.Ny spiral transportör

För några år sedan lanserades Carryline Spiral, en spiraltransportör som kräver minimalt med utrymme och liten golvyta.
– Med sin kompakta konstruktion kan den effektivt förflytta produkter upp eller ner, förklarar inköpschefen. En stor efterfrågan på att kunna använda vår spiraltransportör även i livsmedelsmiljöer gör att vi nu lanserar en rostfri modell. För Nomo innebär tillverkningen betydande volymer av lager.
– Vi använder mycket av Nomos produkter i våra spiraltransportörer, framför allt miniatyrlager. En enda transportör kan innehålla tusentals lager, säger inköpsansvarige.
– Både Nomos säljare och Nomos kundsupport är måna om att vi ska vara nöjda och har alltid en stor förmåga att hjälpa oss att hitta lösningar. Nomo uppfyller mycket väl de krav vi har genom att de känner företaget väl och vårt behov av produkter. Kullager av olika slag Inköpen från Nomo omfattar olika typer av kullager.
– Framför allt är det rostfria standardlager, men vi använder även lagerhus och miniatyrlager, både rostfria och vanliga, berättar inköpsansvarige. Ingen transportbana är den andra lik, vilket gör att även ingående komponenter varierar. Samarbetet med Nomo har på så vis ökat och stärkts genom åren.Nomo känner företaget väl

Efter mer än 50 års tillverkning av transportörer och kringutrustning vet Carryline hur viktigt det är att transportsystem är tillförlitliga och levererar med hög säkerhet för att undvika produktionsstopp hos kunderna. Nomo är sedan länge en nyckelleverantör till Carryline.
– Vårt samarbete har säkert pågått i 20-25 år, säger säljaren på Nomo. Carrylines inköpsansvarige framhåller att samarbetet fungerar mycket bra.

Teknisk support

I nya projekt bistår Nomo med teknisk support och är även problemlösare åt Carryline.
– När vår konstruktionsavdelning ritar en transportbana och behöver teknisk support kontaktar de Nomo. Det kan handla om vilka kullager som är bäst att använda för att klara en viss hastighet och belastning, säger inköpsansvarig.
– För oss är det värdefullt att kunna få den supporten och få hjälp med att ta fram kullager som bäst motsvarar vårt behov.

 

Carryline hemsida

Carryline video