Papper och pappersmassa

Papper och pappersmassa

Hårda, krävande processer kräver hållbara och tillförlitliga produkter och specialistkunskap

Pappers, kartong och massatillverkare kan vända sig till Nomo för optimerad prestanda, applikationskunskap och teknisk konsultation för alla sina Lager och Transmissions behovUtöver att vara din leverantör av lagerlösningar, samarbetar vi med dig för att leverera lösningar som förbättrar din vinst och optimerar dina processer. De unika driftsförhållandena massa- och pappersbruk utsätter lager för är höga belastningar och många gånger en potentiellt skadlig miljö. Nomo levererar flertalet unika lösningar som framgångsrikt löser dessa utmaningar, bland annat ett brett spektrum av sfäriska rullager med modifieringar anpassade för industrin. Detta är bara en av hundratals kundanpassade lösningar vi erbjuder för massa- och pappersindustrin.

Maskinutrustningar i massa- och pappersbruk utsätter lager för omfattande slitage och inom vissa områden också korrosion. Med förebyggande underhållsinsatser kan man dock kraftigt öka livslängden på sina komponenter. Därför är pappers och massaindustrin vår näst största användare av lagerrenoveringstjänster.

Nomo är en erfaren lösningsleverantör inom området lager och transmissionsprodukter. Med en beprövad och dokumenterad kostnadsbesparings meritlista är vi redo att ta på oss din utmaning oavsett om det är en lager, transmission eller tätnings utmaningar som måste lösas.