Kanthal

Kanthal

Sätthärdade lager gav Kanthal viktiga fördelar

 

Kanthal hade stora problem med att rullager i valsar havererade och orsakade kostsamma produktionsstopp. Tillsammans med Nomo, Timken och Avans Maskintillbehör utvecklades en speciallösning som fått stor betydelse. Kanthal har inte haft något lagerhaveri sedan bytet till sätthärdade rullager, säger chefen för den mekaniska verkstaden på Kanthal i Hallstahammar.

 

Kanthal är ett världsledande varumärke för Sandviks produkter och tjänster inom industriell värmeteknik och motståndsmaterial, välkänt för mycket hög produktkvalitet. Deras speciallegeringar och en del av de produkter som de gör är de ensamma om i världen. Merparten av det som produceras i götverket i Hallstahammar exporteras i trådform. Det handlar om synnerligen tunna valsade trådar som används i en mängd olika applikationer och produkter världen över, vilket gör att Kanthal har en mycket bred kundgrupp. Viktiga applikationsområden är krävande industri inom olika segment, bland annat energi- och kraftproduktion, elektronik, petrokemisk industri, medicinsk teknik, fordons- och flygindustri.

 

Utsatt produktionsmiljö

Kanthal är kund hos Nomos återförsäljare Avans Maskintillbehör AB sedan många år. Vid ett besök i fabriken i Hallstahammar för några år sedan visade man upp skador på rullager som används i valsarna. En krävande miljö gör att lagren är utsatta för stora påfrestningar. Lagren, som mäter cirka en meter i diameter, havererade med jämna mellanrum och medförde kostsamma produktionsstopp för att byta lager. När Avans såg skadorna på lagren kom de snart fram till att sätthärdade rullager skulle fungera bättre. Ett sätthärdat lager är tåligare än konventionella lager.

 

Stort engagemang

Tillsammans med Kanthal började tekniker från Nomo och Avans Maskintillbehör söka orsaker till lagerproblemen. De undersökte vad det fanns för lösningar på marknaden och vad som kunde förbättras. Chefen för den mekaniska verkstaden på Kanthal i Hallstahammar är mycket nöjd med det engagemang som alla visade för att hitta en lösning. Ett utvecklingsarbete som pågick från och till under ett par år. Han säger ”Många har lagt ned mycket tid och funderingar på hur vi skulle lösa problemet. Vi började diskutera idéer med Avans och kom sedan i kontakt med Nomos tekniker som verkligen grottade ner sig för att hitta en lösning. Nomo har också gjort uppföljningar och allting har fungerat väldigt bra. Även tekniker från Timken besökte oss och medverkade i utvecklingsarbetet”.

 

Största vinsten

Lösningen blev att använda sätthärdade speciallager från Timken i applikationen. Sätthärdade lager är något dyrare jämfört med konventionella lager, men i gengäld har de längre livslängd. Den största vinsten är att man kan hålla vår produktivitet genom att undvika stora haverier och kostsamma produktionsstopp. Genom att det handlar om mycket pengar vill man vara säker på att det ska fungera när man byter till en ny lösning. Här trodde alla parter på att det skulle leda till förbättringar och ge något tillbaka. Chefen för den mekaniska verkstaden på Kanthal i Hallstahammar fick klartecken från företagsledningen när han presenterade lösningen, som skulle leda till längre livslängd på rullagren i valsar och färre produktionsstopp. Det visar att Kanthal vill utveckla och vågar satsa för att allt ska fungera optimalt i produktionen.

 

Nytt bevakningssystem

Sedan våren 2016 använder Kanthal uteslutande sätthärdade rullager från Timken med mycket gott resultat. ”Vi har inte haft något lagerhaveri sedan vi bytte till de nya och analyserar nu vals och lager var tredje månad. Vi har tre kompletta lageruppsättningar, vilket innebär totalt 12 sätthärdade lager. Det är en uppsättning i drift, en som vi bearbetar och en färdig uppsättning i reserv för byte med kort varsel.” Kanthal har också installerat ett bevakningssystem för lager och lagerhus, vilket innebär att man i tid kan byta ut dessa genom att se tendenser på slitage.

 

Klarar högre belastning

Förklaringen till att Kanthal hade lagerproblem i sina valsar är att nya produkter och hårdare legeringar tillsammans med ökade volymer ökat påfrestningarna på lagerhus och lager. Kanthals götverk i Hallstahammar togs i drift under 1950-talet. Till en början valsades armeringsjärn och plattjärn. Efterhand har utvecklingen lett till nya produkter och hårdare legeringar, vilket ställer högre krav på produktionsutrustning. Det är skapliga vikter som slås mot valsarna. Med sätthärdade rullager är där nu mer marginaler, eftersom de tål högre belastning och slag bättre. Det gäller att följa med i vagnparken för att möta framtiden.