SSAB Raahe

SSAB Raahe

Imponerande renovering vid investeringar hos SSAB i Finland

De nymonterade lagren hos SSAB Raahe i Finland ska vara i drift så länge som 25 år! Men så är det inte vilka lager som helst som Nomo har levererat.

― Utrustningen är helt avgörande för att driften i stålframställningen ska fungera, Key Account Managern på Nomos dotterföretag Porin Laakeri.

 

Nomo är sedan många år leverantör till stålindustrin i allmänhet och till SSAB i synnerhet. Ett kvitto på Nomos förmåga och styrka att tillgodose SSAB på bästa sätt är en spännande förfrågan som företaget fick från SSAB:s verksamhet i Raahe i nordvästra Finland.

 

Uppdraget är en omfattande renovering av växellådor till konvertrar där stålet framställs.

― SSAB Raahe har tre konvertrar i sitt stålverk. Befintliga är 26 år gamla och kommer att bytas ut mot nya moderna och mer kostnadseffektiva konvertrar. Hela projektet är värt cirka 22 miljoner euro, säger Nomos Key Account Manager.

― Tillsammans med två applikationsingenjörer på NSK har jag haft flera möten med SSAB designers för att ta in all information som behövs, både för att tillverka dessa lager och för utmaningen att montera så stora lager.

 

Enorm växellåda

Applikationen är den enorma växellåda som tillåter konvertern att röra sig i samband med tappning av det flytande stålet, från konverter till skänk. Växellådan är nästan sex meter bred och har en totalhöjd på 4,7 meter.

― Utrustningen är helt avgörande för att driften i stålframställningen ska fungera. Lagerbyten av detta slag sker med mycket långa intervaller. Rätt underhållna kommer de nu monterade lagren att vara i drift i 25 år.


Gav teknisk rådgivning

Efter att Nomo levererat de första lagren till SSAB utfördes montering och injustering av lagersystemet hos SSAB:s underleverantör Santasalo Gears.

― Att montera koniska rullager med över två meters diameter till ett färdigt axialspel inom tre tiondels millimeter kräver stor kunskap och erfarenhet. Därför fick Santasalo rekommendationer om monteringsprocedurer med mera, säger Försäljnings- och Marknadsdirektären på Nomo Group. Eftersom lagerbyten sker med så långa intervaller och applikationen i sig både har extrema vikter och gammal design ville SSAB ha teknisk rådgivning från Nomo och tillverkaren NSK på flera områden.

― Tillsammans hjälpte vi SSAB med att bland annat definiera ett lämpligt spel i lagersystemet efter montering.

 

Stora utmaningar

Fler utmaningar väntade. Växellådshusets design i sig innebar nya utmaningar. Rådet från Nomo och NSK var att montera lagren och justera spelet i vertikal position, men på grund av växellådshusets konstruktion skulle justeringen behöva göras i horisontalt läge.

― NSK:s applikationsingenjörer tog då fram ett förslag på specialverktyg som möjliggjorde justering av axialspelet även i horisontellt läge, säger Nomos Försäljnings- och Marknadsdirektör. Man lämnade även mätvärden som skulle användas under monteringen av lager och kugghjulspaketet, som tillsammans väger nästan 12 ton. Santasalo tillverkade specialverktygen efter NSK:s design, tillhörande shims och allt var klart för montering.

 

2 250 kilo tunga lager

Nomos Key Account Manager medverkade tillsammans med två applikationsingenjörer från NSK vid monteringen hos Santasalo i september 2015. Nomo och NSK hade försett Santasalos tekniker med beräkningsformler och mätvärden.

― Vi deltog under inmätning och justering av lagersystemet och gjorde slutbesiktning tillsammans med NSK. Allting fungerade bra, säger han. Under injusteringen av lagerspelet var det omöjligt att för hand rotera lagren.

― Flera specialutrustningar fick användas för att kunna få de över två meter stora lagren, med en styckevikt på 2 250 kilo, injusterade i växellådan.

― Tack vare ett bra samarbete mellan SSAB, Santasalo, Nomo och NSK har nu SSAB i Raahe konverterdrifter i världsklass, redo för många års tjänstgöring i en av våra viktigaste basindustrier.

 

Hemsida: SSAB Raahe