Trä och Sågverk

Trä och Sågverk

Som ett nordiskt företag är skogsindustrin ett naturligt fokussegment för Nomo

Tuffa och krävande driftmiljöer är vanligt förekommande inom skogsindustrinOfta kan den svåra miljön vara orsaken till haverier på kritiska komponenter som lager, kedjedrifter mm. vilket resulterar i förluster av produktivitet. När det kommer till att leverera pålitlighet och prestanda som maximerar produktionen vänder sig skogsindustrin sig ofta till oss på Nomo för lagrings-, tätnings och transmissionslösningar.

Genom hela tillverkningsprocessen finns maskiner och applikationer som kan dra nytta av Nomos unika produktsortiment. Sortimentet innehåller lösningar för såväl avbarkning, sågning, spontning och transportsystem.

OEM kunder inom skogssektorn gynnas av vår långa erfarenhet inom branschen, med anor från 1948. Nomo är en ledande aktör inom många av de viktigaste lagerlösningarna som används inom skogsindustrin idag.