Bergkvist-Insjön

Bergkvist-Insjön

Ny applikation löste problem i såglinjen hos Bergkvist-Insjön

Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag och har en av Europas modernaste såglinjer. Ett tidigare problem i justerverket var kort livslängd på rullkedjor, men Nomo fann en lösning.

― Det kostade oss en del att satsa på detta, men efter sju år kör vi fortfarande med samma kedja så investeringen har lönat sig många gånger om, säger underhållschefen på Bergkvist-Insjön.

 

 

Återkommande kedjebyten

 

Problemen bottnade i de rullkedjor, som används för drivning och transport i en skiktkap före läggare på justerverket hos Bergkvist-Insjön AB.

Det går inte att använda smörjmedel på rullkedjorna, eftersom det skulle hamna på bräderna och förstöra produkterna. Men att använda kedjor utan smörjning fick till följd att livslängden blev kort och medförde täta kedjebyten i justerverket.

 

― Kedjan nöttes hårt och ojämnt och tvingade oss att byta efter knappt ett års drift. Problem uppstod efter 9–10 månader och tilltog efter hand, säger underhållschefen.

 

― Ingen smörjning leder dessutom till en förlängning av kedjorna. Problem som då uppstår är att medbringarna, som måste vara i linje, inte längre är det. Det innebar att vi inte kunde hålla den millimeterprecision som krävs vid exaktkapning, fortsätter han.

 

Löste problemet

 

Nomo löste problemet för sågverket genom att ta fram en ny applikation, vilket blev en Wipperman specialkedja.

 

― Fördelen är att den nya kedjan är underhållsfri och inte behöver smörjas. Efter flera års drift är det fortfarande problemfri drift och utan underhållsbehov, säger Nomos säljare i Borlänge.

 

Lönsam investering

 

Underhållschefen är mycket nöjd med den lösning man fann och som innebär att Bergkvist-Insjön AB sedan flera år använder rullkedjor av den nya modellen. Totalt är det tio kedjor, varje kedja är över 17 meter lång, och de är i ständig drift. Det gör att de rullar och går 16–17 timmar per dygn. Det är bara under helgerna som produktionen står stilla i justerverket.

 

― Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Det kostade oss visserligen en del men har lönat sig många gånger om. Vi slipper nu arbetskostnad för återkommande kedjebyten. Genom att medbringare nu alltid ligger i linje ger det bra resultat på kapning. Därmed också en jämn och hög kvalitet på våra produkter, säger han.

 

”Kan vår produktion”

 

Nomo levererar även lager, transmission, kopplingar och remmar till sågen i Insjön.

 

― Vi köper en stor del från Nomo. Styrkan i vårt samarbete är att de kan vår produktion och verksamhet och vet vad vi behöver. Nomo vet att det inte finns utrymme för stillestånd i produktionen, eftersom det är förenat med stora kostnader, säger underhållschefen.

 

Bergkvist-Insjön hemsida