Solida lagerhusenheter för sågverk

Solida lagerhusenheter för sågverk

Robusta lagerhus för tuffa miljöer

Genom Timkens innovativt utvecklade solida lagerhusenheter med cylindriska rullningslager, erbjuder Nomo industrin en lagring med en kapacitet som överträffar det mesta. – Lagerhus av standardtyp i gjutjärn har vi fått byta var 3-4:e månad. Kan vi förlänga intervallet med det dubbla är mycket vunnet, säger underhållsansvarig mekaniker på Derome sågverk.


Många smarta detaljer

Lagerhuset har flera smarta detaljer, som olika låsnings- och tätningslösningar. Tack vare den unika designen med tätning mot lagrets förlängda innerring och Timkens sfäriska rullager klarar lagerhusen upp till 1,5 grads vinkelfel med bibehållen tätningsförmåga. Ett komplett fullsortiment skapar stor flexibilitet för industrikunder att kunna välja olika utföranden av lagerhusenheter utifrån specifika behov. Husen kan ersätta nästan alla traditionella lagerhusenheter.Möter stort intresse

I USA och Kanada har Timkens cylindriska lagerhusenheter länge visat väldigt goda resultat jämfört med traditionella lagerhus. En stor kundgrupp är sågverksindustrin. Den svenska industrin visar ett stort intresse  – Framför allt framhåller våra kunder att det är robustare lagerhus och ett snabbare montage jämfört med traditionella lagerhus, säger Nomos säljare i Borlänge. Positiva kunder SSAB i Borlänge provar de nya lagerhusen i en högvarvig fläktdrift.  – Kundens uppfattning är att det är ett snabbt montage och stabila lagerhus, säger han. Av samma åsikt är kunden på VIDAs sågverk i Urshult, där Nomos MRO-säljare i Malmö har kundkontakten. – Det är enkel och snabb montering, ett robust material i stål och en prisvärd produkt, säger kunden på VIDA. Priset blev faktiskt en överraskning och lägre än jag trodde.Hårt slitage

Nomos säljare i Göteborg ser också ett stort intresse bland sågverk, där lagerhusenheter finns i dammig och besvärlig produktionsmiljö. Derome AB, Sveriges största familjeägda träindustri med tre sågverk i Västsverige, testar nu de nya husens kapacitet. – Derome ville testa lagerhusen i en linje där lagerhusen är så hårt utsatta att de till och med ibland slits sönder. Tidigare har de använt traditionella hus av SN-typ som de fått byta många gånger per år, berättar han.  – Lagerhus av standardtyp i gjutjärn har vi fått byta var 3-4:e månad. Kan vi förlänga det intervallet med det dubbla är mycket vunnet, säger underhållsansvarig mekaniker på Derome sågverk. Derome provar lagerhusen i en stockvändare där slitaget är hårt.  – Det blir mycket slag och ryck när stockar som väger 800 kilo faller ner på transportörkedjan som går 120 meter i minuten. Framför allt ser de nya lagerhusen robusta ut och är enkla att montera. Det är en intressant produkt och prisvärd jämfört med standardlagerhus, fortsätter han.Exakt montering

Nomos säljare i Borlänge betonar att lagerhusenheterna löser många problem som finns med dagens standardhus.  – Det kan vara svårt att montera en vanlig klämhylsa rätt på ett standardlagerhus, säger han. Detta har Timken löst genom en patenterad låsning som ersätter traditionell klämhylsa. Hylsan går nu bara att dra tills det är rätt radiellt spel i lagret, vilket gör att det vare sig blir för hårt eller för löst åtdraget.Passar all industri

Nomos Göteborgssäljare lyfter fram fler verksamhetsområden där lagerhus utsätts för svåra förhållanden.  – Ett angränsande område till sågverksindustri när stenkrossar där också damm lätt letar sig in i lagerhus, detsamma gäller vid asfaltsproduktion. Lagerhusen är lämpliga att använda även på stålverk och passar all typ av industri som har svåra och förorenade miljöer. Ju tuffare utmaning desto mer spännande är det att angripa problemet, säger han.

Derome hemsida