Fusion

Kära kund

 

Fusionen mellan JokiLaakeri Oy och Porin Laakeri Oy sker den 1 juli 2021.

 

Eftersom JokiLaakeri Oy slås samman till Porin Laakeri Oy kommer det gemensamma registreringsnumret att vara Porin Laakeris 0775635-3, nedan kallat företaget.

 

Efter att sammanslagningen har slutförts ändras det juridiska företagsnamnet till JokiLaakeri Oy.

 

Företaget kommer dock att verka under varumärket Nomo, som är moderbolagets varumärke. All kommunikation från och med den 1 juli kommer att bli vara med varumärket Nomo.

 

Fusionen förväntas inte orsaka några förändringar i ditt nuvarande avtalsförhållande med företaget, förutom en förändring av faktureringsuppgifterna.

 

De förnyade uppgifterna kommer att visas på fakturor från och med den 1 juli 2021.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående fusionen eller denna information.

 

Våra e-postadresser ändras också till "namn.namn@nomo.com", men de gamla fortsätter att fungera en tid.