LS ETL

NYHET — LS ETL
Ny generation underhållsfria ledlager

Tack vare en ny typ av glidskikt och en optimerad sammansättningsprocess kan Nomo nu tillsammans med LS presentera en ny generation av underhållsfria ledlager.
Den nya generationen benäms ETL och erbjuder kraftigt förbättrad prestanda avseende både högre bärighetsförmåga samt lägre friktion. Resultatet är en produkt som påvisar en mycket lägre nötning av glidytan och därmed längre livslängd även under mycket svåra förhållanden.

En ny utvecklad PTFE-väv med en mer homogen mikrostruktur leder till förbättringar som högre lastbärighet och fläkhållfasthet, vilket tillsammans med högre slitstyrka gör lagren starkare än tidigare konstruktioner.
De underhållsfria ledlagren är också utrustade med bättre tätningar för att förhindra att smuts och fukt tränger in, vilket har stor betydelse för livslängden hos lagret.
ETL lagrens prestanda är verifierade i flera oberoende tester med imponerande
resultat mot både tidigare generationer och konkurrerande produkter.

För användarna innebär det längre livslängd, högre tillförlitlighet och underhållsfri drift på de nya ledlagren vilket ger viktiga kostnadsbesparingar. Lagren finns i såväl härdat stål som rostfritt stål och används inom en rad olika applikationsområden. De ingår i vindtubinrotorblad, dammluckor, vattenturbiner, lastbils- och järnvägsapplikationer, kranar, entreprenad- och skogsmaskiner.
Likaväl i industrirobotar, textil- och tryckpressar, maskiner inom livsmedels- och
bilindustri och annan teknisk utrustning.