Nomo stärker sin marknadsposition med förvärv av Rotera Kullager

Nomo-koncernen, en del av Axel Johnson International, fortsätter växa på den nordiska marknaden genom att per den 2 februari 2018 förvärva Rotera Kullager i Täby AB och Rotera Kullager i Västberga AB, med en årlig omsättning på 27 MSEK.

 

Rotera Kullager levererar lager, transmissioner och tätningar i kombination med hög service och stark teknisk kompetens till industrikunder på den svenska marknaden. Företaget grundades 1997 och har en bred produktportfölj med starka och välkända varumärken.

 

”Vår ambition är att ytterligare stärka Nomos position på den nordiska marknaden som en ledande teknisk lösningsleverantör inom lager, transmissioner och tätningar,” berättar Mattias Jaginder, VD för Nomo-koncernen. ”Rotera Kullager har en mycket lojal och stark kundbas med relationer sedan över 20 år tillbaka i tiden. Deras lokala närvaro och starka kompetens inom våra produktområden gör att vi fortsätter utveckla vårt erbjudande mot marknaden.”

 

Rotera Kullager har samarbetat med Nomo i många år och ser stora fördelar med att bli en del av företaget

 

”Nomos vision och affärsidé ligger helt i linje med hur vi vill utveckla verksamheten,” berättar Johan Pilskär, majoritetsägare i Rotera Kullager. "Att bli en del av Nomo och Axel Johnson International ger oss möjlighet att fortsätta växa tillsammans.”

 

Nomo är en teknisk lösningsleverantör till industrin med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Företaget grundades 1948 och har sedan dess utvecklat ett starkt erbjudande inom lager, transmissioner och tätningar på den nordiska marknaden. Nomo levererar produkter och tjänster till både OEM- och MRO-kunder. Företaget har drygt 100 anställda och en årlig omsättning på ca 370 MSEK.

Nomo är en del av Axel Johnson International, en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 90 bolag i 25 länder, med en omsättning på 750 miljoner EUR. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen fyra affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions och Transport Solutions

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Jaginder, CEO, Nomo Kullager AB, +46 (0)8 630 28 01, mattias.jaginder@nomo.se

Ola Sjölin, Verkställande Direktör Industrial Solutions, Axel Johnson International, +46 (0)8 453 77 25, ola.sjolin@axinter.com