Affärsidé och Vision

Affärsidé och Vision

 

Affärsidé

Nomo erbjuder alla typer av glid- och rullningslager, transmissioner,
tätningar samt tillhörande tjänster kombinerat med hög teknisk
kompetens, hög leveransförmåga och stort fokus på hållbarhet.
Nomo är industrins problemlösare.

 

Vision

Nomo skall vara den ledande multibrand-specialisten på lager samt
axelrelaterade produkter och tjänster för industrikunder i Norden.