Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Nomo Kullager AB – Allmänna villkor

Ordervärde

Minsta ordervärde är 200 kr

 

Leveransvillkor

Leveranser sker fritt Nomo Kullager exklusive emballage

 

Leveranstider

Lagervaror omgående med reservation för mellanförsäljning. Vid brådskande hemtagning debiteras hemtagningskostnad.

 

Transportskador

Om leveranser från Nomo Kullager är transportskadad skall skadan utan dröjsmål anmälas direkt till speditören.

 

Betalningsvillkor

Vid kredit: Betalning Nomo Kullager tillhanda 10 dagar netto efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8% efter förfallodagen.

I övrigt: Mot efterkrav, postförskott eller kontant. Mervärdeskatt, emballage och frakt eller porto tillkommer på alla beställningar. Innan kund läggs upp i vårt kundregister görs automatiskt en kreditupplysning för att kunna bestämma leveransvillkor samt kreditlimit.

 

Priser

För samtliga produkter och tjänster gäller Nomo Kullagers, vid leveranstillfället, gällande bruttoprislista med avtalade rabatter eller nettopriser. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i det fall inköpsvalutakurser fluktuerat mer än +/- 2 % mellan beställnings och fakturadatum.

 

Godsreturer

Gods tas i retur först efter vårt godkännande. Produkten skall ingå i vårt lagerhållna sortiment och ej vara speciellt framtagen för kunden. Den returnerade produkten skall vara obegagnad och felfri i originalemballage.Den skall vara levererad högst tre (3) månader före returneringen.

För att godkänna returer måste alltid Nomo följesedel- eller fakturanummer anges. Fakturerat värde krediteras med ett avdrag på 30 % och en returavgift på SEK 200: -. Returer med ett varuvärde exklusive moms understigande SEK 300: - godkännes ej.

 

Reklamationer, Fel/Brist

Vid tekniska avvikelser ska Nomo alltid kontaktas innan godset returneras. Nomo ansvarar för fel endast under förutsättning att köparen använt produkten på ett ändamålsenligt sätt. Senast 12 månader efter leverans åtar sig Nomo att kostnadsfritt reparera eller ersätta produkt som på grund av fabrikationsfel blivit obrukbar. Den defekta produkten måste skickas till Nomo för undersökning.

 

Skrivfel

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel/tryckfel, vilket även inkluderar felaktigt prissatta varor.

 

I övrigt gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL09