Historia

Historia

 

Nomo Kullager AB har sitt ursprung i Svenska Maskiner och Motorer, som grundades 1948

 

Företagets första lokaler låg på Styckjunkargatan i Stockholm. 1949 ändrades namnet till Nordisk Maskin- och Motorindustri. Arbetet med motorer och hydraulik fick lämna utrymme för kullager, som med åren blivit en allt mer betydande produkt i företaget. Därför ändrades namnet 1969 till Nomo Kullager AB.

1983 flyttade företaget till Täby utanför Stockholm. 1966 hade ett kontor öppnats i Göteborg. I Malmö startade verksamheten i eget kontor 1977. Idag har företaget drygt 100 personer anställda och en omsättning på ca 425 miljoner sek. Från den första leveransen till dagens elektroniska nätverk, där kunder och återförsäljare har en direkt koppling till order och lager, har det gått en generation av ägarskap.

2000 förvärvades Nomo av Axel Johnson International