Historia

Historia

 

Nomo Kullager AB har sitt ursprung i Svenska Maskiner och Motorer, som grundades 1948

 

Företagets första lokaler låg på Styckjunkargatan i Stockholm. 1949 ändrades namnet till Nordisk Maskin- och Motorindustri. Arbetet med motorer och hydraulik fick lämna utrymme för kullager, som med åren blivit en allt mer betydande produkt i företaget. Därför ändrades namnet 1969 till Nomo Kullager AB. 1983 flyttade företaget till Täby utanför Stockholm.

1966 hade ett kontor öppnats i Göteborg. I Malmö startade verksamheten i eget kontor 1977.

2000 förvärvades Nomo av Axel Johnson International. Etablering i Danmark 2001. Första förvärvet i Finland sker 2008 följt av 2010 och 2011. Två förvärv i Dalarna sker även 2011 och en filial öppnar i Gällivare 2014.

2018 öppnas ett logistikcenter i Shanghai och samma år förvärvas två filialer med kundmottagningar i Storstockholm. På sommaren 2018 etablerar företaget sig även på den norska marknaden genom ett förvärv i Ålesund och 2021 i Trondheim. 2022 utökar man med Nomo Industriservice i Gävle.