Kvalitet, miljö och policies

Kvalitet, miljö och policies

Miljöpolicy

Nomo är ett av Nordens ledande företag inom glid- och rullningslager, transmissioner, tätningar samt relaterade tjänster. Företaget har stark teknisk kompetens och hög servicenivå. Vi är ett företag med verksamhet som omfattar import, lagerhållning, försäljning och distribution av ovan nämnda produkter och tjänster.

Vi ska öka vår personals insikt och förståelse för miljöfrågor för att gemensamt kunna minska vår miljöpåverkan.

Vi främjar en hållbar utveckling och arbetar med ständiga förbättringar.

Vi ska förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan av den yttre miljön. Vi ska sträva efter att minska utsläppen från flygresor i samband med tjänsteresor eftersom detta utgör en stor del av vår klimatpåverkan.

Vi vill minska friktionen för våra kunder vilket medför mindre energiåtgång och lägre CO2-utsläpp.

Vi återvinner och källsorterar och tar hand om allt miljöfarligt avfall.

Vi följer lagar och krav som ställs på oss från myndigheter, kunder och andra intressenter.

Vi ansvarar för att kontinuerligt utvärdera, följa upp och minska verksamhetens miljöpåverkan genom att effektivt använda vårt miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Nomo är ett av Nordens ledande företag inom glid- och rullningslager, transmissioner, tätningar samt relaterade tjänster. Företaget har stark teknisk kompetens och hög servicenivå.

Vi skall gemensamt arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet i verksamheten. Detta är en förutsättning för företagets utveckling och långsiktiga överlevnad.

För att uppnå detta skall vi:

  • med kundens specificerade krav leverera de produkter och tjänster som vi har förutsättningar att anskaffa och utföra
  • förvissa oss om att våra leverantörer kan leverera den efterfrågade kvaliteten
  • skapa ett kund - leverantörsförhållande mellan och inom företagets funktioner, där varje medarbetare ansvarar för kvaliteten på sitt eget arbete
  • se till att kvalitetspolicyn förverkligas genom att kraven på verksamheten och produkterna är kända
  • uppmuntra personalens kreativa förslag på förbättringar för att säkerställa att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt företag
  • säkerställa att alla medarbetare har en täckande och tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter vilket skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram

Vi ansvarar för att kontinuerligt utvärdera och följa upp vårt kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001.

Nomo Kullager AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 (PDF).

Integritetspolicy

Nomo Kullager AB värnar om din integritet enligt Nomo Integritetspolicy (PDF).

Tullcertifiering

En åtgärd vi vidtagit i vår strävan att hålla högsta kvalitet, är att vi EU-certifierat oss för AEOF - Tullförenklingar och skydd. Detta innebär att vi godkänns av Tullmyndigheten inom EU såsom ett företag med högsta säkerhetsnivå inom förtullningar och hantering av allt tullpliktigt gods. Certifieringen ger oss därför möjligheten att med största möjliga snabbhet och säkerhet kunna hantera våra kunders leveranser.

Nomo Kullager AB är certifierade enligt AEO (PDF)

Kreditvärdighet

Nomo Kullager AB har sedan 2021 GOD KREDITVÄRDIGHET - AA (bild)

REACH

Information gällande ämnen i våra produkter - REACH (PDF)