Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

Miljöpolicy

Nomo Kullager AB är ett av Nordens ledande företag inom försäljning och konsultation av glid- och rullningslager, transmissioner, vibrationsisolatorer samt tillbehör till dessa. 

 

- Vi är ett företag med verksamhet som omfattar import, lagerhållning, försäljning och distribution av ovan nämnda produkter.

 

- Vi ska ansvara för att kontinuerligt kontrollera, utvärdera och minska verksamhetens miljöpåverkan genom att effektivt använda vårt miljöledningssystem.

 

- Vi ska öka vår personals insikt och förståelse för miljöfrågor för att gemensamt kunna minska vår miljöpåverkan.

 

- Vi ska möta de lagar och andra krav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad.

 

- Vi skall förebygga utsläpp av föroreningar och sträva efter att minska påverkan av den yttre miljön.

Nomo Kullager AB är certifierade enligt SS-EN ISO 14001: 2004 (PDF 0,8 MB)

 

Kvalitetspolicy

Nomo Kullager AB är ett av Nordens ledande företag inom försäljning och konsultation av glid- och rullningslager, transmissioner, tätningar samt tillbehör. 

Vi skall gemensamt arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet i verksamheten. Detta är en förutsättning för företagets utveckling och långsiktiga överlevnad.

För att uppnå detta skall vi:

– med kundens specificerade krav leverera de produkter som vi har förutsättningar att anskaffa från våra leverantörer

– förvissa oss om att våra leverantörer kan leverera den efterfrågade produktkvaliteten

– skapa ett kund - leverantörsförhållande mellan och inom de olika funktionerna, där varje medarbetare ansvarar för kvaliteten på sitt eget arbete

– se till att kvalitetspolicyn förverkligas genom att kraven på verksamheten och produkterna är kända

Vi på Nomo Kullager skall ständigt utveckla och förbättra våra tjänster för att uppfylla förväntningar och krav.

Nomo Kullager AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001: 2008 (PDF 0,8 MB).

 

Tullcertifiering 

En åtgärd vi vidtagit i vår strävan att hålla högsta kvalitet, är att vi EU-certifierat oss för AEOF - Tullförenklingar och skydd. Detta innebär att vi godkänns av Tullmyndigheten inom EU såsom ett företag med högsta säkerhetsnivå inom förtullningar och hantering av allt tullpliktigt gods. Certifieringen ger oss därför möjligheten att med största möjliga snabbhet och säkerhet kunna hantera våra kunders leveranser. 

Nomo Kullager AB är certifierade enligt AEO (PDF 1,0 MB).