Våra Ägare

Våra Ägare

Axel Johnson AB

Nomo är en del av Axel Johnson AB, fjärde och femte generationen av familjeföretaget med handelsrelaterad service inom den europeiska marknaden med tyngdpunkt på Norden. Axel Johnson AB består av ett flertal stora företag som totalt omsätter över 80 miljarder kronor och har närmare 22 000 anställda.Axel Johnson International

Nomo är en del av Axel Johnson International, en global industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag inom strategiskt utvalda nischmarknader. Fokus ligger på bolag som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer.


Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Genom att bygga och utveckla bolagsgrupper med företag som kompletterar och stärker varandra stimuleras kunskapsutbyte samt gemensamma initiativ. Idag har koncernen sex affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Transport Solutions, Driveline Solutions och Power Transmission Solutions där Nomo ingår.


Ett decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut och värnar entreprenörsandan som genomsyrar organisationen. Gruppen har fyra strategiska fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och kompetensförsörjning.


Axel Johnson International har huvudkontor i Stockholm, Sverige och består av drygt 170 bolag med verksamhet i 33 länder. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen. 

 


Axel Johnson AB

Axel Johnson-koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen

Axel Johnson International

Teknikhandelsföretag med verksamhet i hela Europa.

Jens S

Levererar transmissionslösningar i samarbete med världsledande leverantörer

Eigenbrodt

Helhetsleverantör inom gasfjädrar, filter, hydraulik, industrikomponenter och lim

AxFlow

Europas ledande distributör av pumpar och pumpservice till processindustrin

Sverull ElekrtoDynamo

Leverantör av lagringsteknik

transmissioner och elektro- mekaniska servicetjänster