Våra Ägare

Våra Ägare

Axel Johnson AB

Nomo är en del av Axel Johnson AB, fjärde och femte generationen av familjeföretaget med handelsrelaterad service inom den europeiska marknaden med tyngdpunkt på Norden. Axel Johnson AB består av ett flertal stora företag som totalt omsätter över 70 miljarder kronor och har omkring 22 000 anställda.AxIndustries

Inom Axel Johnson AB ingår Nomo i koncernbolaget AxIndustries. AxIndustries är ett teknikhandelsbolag med kompetens inom teknikområdet kullager & transmission. Bolagen har en årsomsättning på drygt 1 miljard kronor och ca 400 anställda i fem länder inom Norden och Holland. Att vara en del av Axel Johnson gruppen innebär långsiktighet och en expansiv tillväxt strategi.

 

 

Axel Johnson AB

Axel Johnson-koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen

Axel Johnson International

Teknikhandelsföretag med verksamhet i hela Europa.

AxIndustries

Ledande komplett nordisk leverantör inom kullager och transmission

Jens S

Levererar transmissionslösningar i samarbete med världsledande leverantörer

Eigenbrodt

Helhetsleverantör inom gasfjädrar, filter, hydraulik, industrikomponenter och lim

AxFlow

Europas ledande distributör av pumpar och pumpservice till processindustrin

Sverull ElekrtoDynamo

Leverantör av lagringsteknik

transmissioner och elektro- mekaniska servicetjänster