Våra Ägare

Våra Ägare

Axel Johnson AB

Nomo är en del av Axel Johnson AB, fjärde och femte generationen av familjeföretaget med handelsrelaterad service inom den europeiska marknaden med tyngdpunkt på Norden. Axel Johnson AB består av ett flertal stora företag som totalt omsätter över 70 miljarder kronor och har närmare 20 000 anställda.Axel Johnson International

Nomo är en del av Axel Johnson International, en privatägd industrikoncern som förvärvar och utvecklar företag på strategiska nischmarknader, främst tekniska komponenter och industriella processlösningar.

Gruppen är en aktiv och långsiktig ägare vars uppgift är att driva affärsutveckling och tillväxt. Det bygger och utvecklar grupper av företag med gemensamma strategiska mål, stimulerar gemensamma initiativ och kunskapsdelning. Axel Johnson International har fem affärsgrupper: Transport Solutions, Fluid Handling Solutions, Lifting Solutions, Industrial Solutions och Power Transmission Solutions där Nomo ingår.

Axel Johnson International har en entreprenörskultur där decentraliserat och engagerat ledarskap möjliggör snabba beslut. Gruppen har fyra fokusområden: digitalisering, service, hållbarhet och mänsklig utveckling.

Axel Johnson International har huvudkontor i Stockholm. Gruppen omfattar mer än 90 företag som tillsammans sysselsätter 3000 personer i 25 länder. Årlig försäljning uppgår till 750 miljoner euro.

 

 

Axel Johnson AB

Axel Johnson-koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen

Axel Johnson International

Teknikhandelsföretag med verksamhet i hela Europa.

Jens S

Levererar transmissionslösningar i samarbete med världsledande leverantörer

Eigenbrodt

Helhetsleverantör inom gasfjädrar, filter, hydraulik, industrikomponenter och lim

AxFlow

Europas ledande distributör av pumpar och pumpservice till processindustrin

Sverull ElekrtoDynamo

Leverantör av lagringsteknik

transmissioner och elektro- mekaniska servicetjänster