Lister Condition Monitoring

Lister Condition Monitoring

Investerar i ny teknik för tillståndskontroll:

800 ton potatis per dygn kräver störningsfri drift

Lister stärkelsefabrik i Mjällby utanför Sölvesborg hanterar 800 ton potatis per dygn under fyra mycket intensiva månader. — När den här linjen är i full drift, från september till januari, finns inte utrymme för produktionsstopp. Anläggningen går nonstop dygnet runt under hela perioden, säger driftchefen för Lyckebys stärkelsefabrik i Blekinge.

 

Lyckeby utvecklar och tillverkar potatisbaserade tekniska specialstärkelser. Produktionen vid Lister stärkelsefabrik är främst specialprodukter som används vid tillverkning av papper. För att minimera kostsamma stopp i produktionen börjar fabriken nu använda Able Systems tillståndskontroll. Ett innovativt system som hjälper till att upptäcka maskinfel i ett tidigt skede och att kunna bedriva förebyggande underhåll på ett effektivare sätt.

 

Beprövad teknik

Able Systems tillståndskontroll är en ny kostnadseffektiv produkt utvecklad i Sverige som Nomo erbjuder tillsammans med Ascribo AB. Tekniken gör det möjligt att med vibrationsanalys visa skadeförlopp på ett lättolkat och enkelt sätt på till exempel lager och växellådor även i lågvarviga maskiner, vilket tidigare har varit en utmaning. Med Able Systems kan flera analyser visas såsom lageranalys på rullager, maskinens vibrationsnivåer, varvtal och temperatur. All mätning sker enkelt via en och samma sensor. Tekniken är beprövad, men det är en unik produkt med moderna lösningar genom att den är molnbaserad. Systemet har ett stort värde för industri med kritiska applikationer och som är beroende av kontinuerlig och säker drift.

 

Kritiska maskiner

Lyckebys fabrik i Mjällby är första anläggningen i Sverige där Nomo och Ascribo installerar Able Systems tillståndskontroll på kritiska maskiner i produktionen. ”Går lager sönder i t ex en kvarn kan det innebära 2–3 dagars produktionsstopp för att byta lager. Här är det därför högaktuellt att sätta in mätning med tillståndskontroll för att inte råka ut för oväntade haverier” säger driftchefen för Lyckebys stärkelsefabrik. Produktionsutrustningen används i en utsatt miljö. Potatismjöl och även höga temperaturer kan påskynda förslitningsskador i maskiner. Det är mycket pumpar och framför allt kuggväxlar och elmotorer.

 

”Vi har börjat projektera för framtiden och målsättningen är att öka produktionen med 50 %”.