Nordic Sugar Tillståndskontroll

Nordic Sugar Tillståndskontroll

Nordic Sugar installerar Able tillståndskontroll

 

Kort efter att Nordic Sugar i Danmark upptäckt Nomos lösning Able för tillståndsövervakning, är utrustningen installerad och ett pilotprojekt är igång. För chefen för tekniskt underhåll på Nordic Sugar, är detta bara början: ”Det viktiga är att prova nya saker. Om vi alltid gör saker på samma sätt, hur ska vi då någonsin utvecklas och nå bättre resultat?”

 

Det finns redan kompletta system på marknaden, men nu får jag mer noggranna mätningar och resultaten redovisas i realtid, i ett tydligt, användarvänligt gränssnitt på min smartphone. ”Jag blev såld på idén direkt”, säger chefen för tekniskt underhåll Nordic Sugar.

 

Tjänsten innebär att sensorer placeras på växellådorna i sockerfabriken, för att registrera vibrationerna från varje växellådas kritiska lager. Avläsningarna jämförs mot normalvärdet för varje specifikt lager, och minsta avvikelse upptäcks omedelbart. Med denna fakta i handen, bokstavligen, kan han sedan bedöma om problemet är akut eller kan åtgärdas senare. Denna information innebär att löpande underhåll på anläggningens maskiner kan planeras mer effektivt, både vad gäller tid och kostnader. Men det viktigaste fördel är möjligheten att undvika oförutsedda haverier i en anläggning där varje minut av stillestånd innebär en stor vinstförlust.

 

Smart lösning ger effektivare produktion

 

Projektledaren är Nomos Regional Sales Manager på Nomo i Danmark. Han kan se att den nya tjänsten väcker nyfikenhet och är övertygad om att fler kunder kommer att följa i Nordic Sugars fotspår, eftersom de ser hur lätt det är att ha full kontroll över lagren och därmed höja driftsäkerheten. ”Vår kontakt på Nordic Sugar är så hängiven! Det är fantastiskt att se en sådan positiv respons genom att vi ändrar inriktning och skapar tjänster som är kopplade till våra produkter. Vårt mål är att bidra till förbättring och effektivisering för kunden med hjälp av vår kunskap och våra lösningar. Kunden är kung, så enkelt är det”, säger Nomos säljare i Danmark.

 

Genom ett nära samarbete med kunden kunde Nomo identifiera behovet av en lösning som denna. ”Vi kan se att tillståndskontroll är något som kommer att utvecklas ytterligare, och vi kommer satsa mycket på detta affärsområde. Framöver kommer vi att kunna ansluta vårt system och leverera rätt produkt redan innan kunden inser att en förändring är nödvändig. Det är dit tekniken leder oss”, säger Nomos Försäljnings- och Marknadsdirektör på Nomo Group.

 

”Projektet på Nordic Sugar är bara början på teknik, service och tjänster som kan läggas till våra traditionella produkter”, förutspår Nomos danske säljare.

Sockerbetor skördas endast under fyra månader om året, vilket sätter press på produktionen vid Nordic Sugar i Danmark. Sensorer som övervakar de utsatta lagringarna bidrar till minskad påfrestning för både personal och på maskiner.

Bra vibrationer? Med full insyn i maskinens lager kan Nomo hjälpa kunderna att undvika haverier och hålla produktionen igång, dygnet runt.

 

 

AxInter Åresredovisning 2016

www.nordicsugar.com

Foto: Johanna Hanno