Dokumenterade kostnadsbesparingar

Dokumenterade kostnadsbesparingar

Nomo tillämpar en total ägande kostnadsstrategi

Vi har över 60 års erfarenhet i lagrings- och transmissionsindustrinI vår strävan för vårt uppdrag att förbättra den nordiska industrins konkurrenskraft, dokumenterar vi de besparingar som genereras hos våra kunder. Dokumenterade kostnadsbesparingar från Nomo byggs upp kring följande sex områden

• Minskning av anskaffningsvärde och effektivisering av administration

• Återvinning av komponenter

• Förbättrad produktivitet

• Analys av haveri och planering av korrigerande åtgärder

• Minimering av oplanerade driftstopp

• Optimering av rörelsekapital

Kontakta din säljare för att få veta mer om hur vi kan bidra till att förbättra din konkurrenskraft!