Tvättrummor - Dokumenterade kostnadsbesparingar

Tvättrummor -  Dokumenterade kostnadsbesparingar

Kostnadsbesparing på 56 600 euro för tvättrummor

 

En tillverkare av maskiner för behandling av grönsaker upplevde problem med sina tvättrummor. Eftersom tvättrumman roterar så var lagren under vatten en gång per rotation. På grund av vattengenomströmning och korrosion var det nödvändigt att byta ut lagren var tredje månad. Detta medför stora kostnader. NSK-ingenjörer undersökte problemet och föreslog Triple-Lip-tätade lager. Denna lösning resulterade i en betydande förlängning av livslängden till över 7 månader.

 

Nyckelfakta

 

• 15 tvättrummor för rengöring av grönsaker

• Vattengenomströmning och korrosion

• Byte av lager var tredje månad

• NSK-lösning: Trippel-tätade insatslager

• Förbättrad livslängd från 3 månader till över 7 månader

• Betydligt färre lagerbyten och minskade underhållskostnader

 

Förslag

 

• NSK-ingenjörer undersökte problemet och föreslog en lagerlösning som ger bättre tätningsprestanda

• Befintliga kullager byttes ut mot speciella trippeltätade lager

• Trippeltätade insatslager är perfekta för applikationer där lager utsätts för vattenförorening

• Kundens fördelar: Ökad livslängd på lagren samt minskning av underhållskostnaden

 

Produktfunktioner

 

• Nitrilgummi trippeläpp, bunden till skyddande pressad stålsköld

• Finns för både stoppskruv och excenterlåsning

• Stora storlekar erbjuds, inklusive tumstorlekar

• Insatslagren utbytbara mot standardprodukter

• Lagret har längre livslängd genom överlägsen tätningsförmåga

• Utökade smörjintervaller, vilket kraftigt minskar underhållskostnaderna och ökar produktiviteten hos maskiner

• Enkel installering; Färdig ersättningsinsats för befintliga lagerenheter

• Montering på axeln med fjädrande tryckskruv, vilket ger mycket större motståndskraft mot lossning