Transportsystem - Dokumenterade kostnadsbesparingar

Transportsystem -  Dokumenterade kostnadsbesparingar

Byte till NSK Molded-Oil sparade 9 315 euro

 

Ett livsmedelsföretag råkade ut för upprepade lagerhaverier på ett av sina transportsystem. NSK fick i uppdrag att undersöka problemet. Under undersökningen visade att en stor mängd vatten trängde in i lagren och sköljde bort smörjmedlet. Därför föreslog NSK istället att man skulle använda NSK Molded-Oil lager med kontinuerlig smörjning, vilket ökade livslängden på lagret från cirka 2 veckor till över 9 månader.

 

Nyckelfakta

 

• Problem: Höga underhållskostnader på grund av lagerhaveri

• Applikation: Transportband

• Bearbetning av grönsaker (livsmedelspackning)

• Frekventa haverier på standardlagren

• Livslängden för standardlager endast 2 veckor

• Ökad livslängd nödvändig

• NSK-lösning: Molded-Oil

• Resultat: Livslängden ökade från 2 veckor till över 9 månader

 

Förslag

 

• Undersökningen som utfördes av NSK visade att vatten trängde in i lagren och orsakade problem (fett sköljdes ut ur lagren)

• Användning av korrosionsbeständiga lager med livslång smörjning

• Livslängden ökade avsevärt

• Kostnadsbesparing realiserat  

 

Produktfunktioner

 

• Molded-Oil ger kontinuerlig tillförsel av smörjning

• Rostfritt stål för frätande miljöer

• Inget fett, håller driftsmiljöerna rena

• Driftstiden är mer än dubbelt så lång jämfört med lager som kräver smörjning i vatten- eller dammförorenade miljöer

• Kontakttätningar finns för kullager i standardutförande

• Uppnår utökad underhållsfri prestanda, eftersom Molded-Oil ger kontinuerlig tillförsel av smörjning

• Finns för höghastighetsapplikationer

• Finns som kullager, sfäriska rullager och koniska rullager