Kranapplikation - Dokumenterade kostnadsbesparingar

Kranapplikation -  Dokumenterade kostnadsbesparingar

Stora kostnadsbesparingar för kranapplikation

En kund råkar ut för upprepade hjullagerhaverier och fettläckage i en automatiserad kran på en produktdistributionscentral. Kunden var tvungen att byta 40 hjullagerenheter under en 5-årsperiod. NSK genomför en lagerfelanalys och bekräftar att hjullagren har problem med smörjningen samt med den radiella förspänningen. En lösning var förestående.

 

För att komma till rätta med detta, rekommenderar NSK ett försmort, tätat, tvåradigt vinkelkontaktlager med ett ökat radialspel - C3. En studie av 8 hjul, där man använder de modifierade kranhjulsenheterna med NSK lager, genomfördes under 12 månader utan att några lagerhaverier rapporterades. Lösningen ökade produktiviteten och minskade underhållskostnaderna vilket resulterar i en avsevärd kostnadsbesparing på hela 58176 Euro.

Nyckelfakta

• Materialhantering och lagerhållning

• Frekventa lagerhaverier som resulterar i att kund får byta 40 hjulnav varje 5-årsperiod

• Lagerhaverier som orsakar långa och kostsamma oplanerade stop • Smörjmedelsbrist & inträngande skadande smuts

• Problem med radiell förspänning

• Dyra OEM-delar

• NSKs lösning: försmorda tätade tvåradiga vinkelkontaktlager med C3-spel

• Genererar till produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar

 

Bakgrundsinformation

• Sektor: Materialhantering

• Land: Storbritannien

• Slutprodukt: Styckeförpackade produkter för allmän försäljning

• Användningsområde: Kranapplikation i en produktdistributionscentral

• Antal maskiner: 25

• Uppskattad livslängd: 1 1/2 månader

• Problem: Öppet för kontaminering, smörjmedelsbrist och radiell förspänning

 

Värdeförslag

• NSKs tekniska avdelning genomförde en applikations översikt och en lagerskadeanalys som visade på bristande smörjning och radiell förspänning på de ursprungliga lagren, som därigenom orsakade haverier och att smörjmedlet åker ut.

• NSKs tekniker gör en genomgång av den ursprungliga hjulkonstruktionen som resulterar i en rekommendation att använda försmorda, tätade NSK vinkelkontaktlager samt utformar modifierade hjulritningar och ett dokumenterat passningsförfarande för korrekt montering.

• Man kommer överens om ett test av 8 modifierade kranhjul där man använder förspända och tätade NSK vinkelkontaktlager • Resultatet av testet visar en ökning av lagrets livslängd, en minskning av underhållskostnader och ökad produktivitet vilket resulterar i en stor kostnadsbesparing.

 

Produktegenskaper

• RSR-tätningar av nitrilgummi förstärkta med en inbäddad stålskiva

• Kontakttätningar som ger ett utmärkt skydd mot inträngning av föroreningar, vilket minskar slitaget på löpbanor och kulans yta, minskat buller, vibrationer och risken för att smörjmedel läcker ut

• Tillåter radial och axial belastning i båda riktningar