Lagerrenovering

Lagerrenovering

Våra partners använder högkvalitativa rekonditioneringsprocesser och -utrustning för att återställa begagnade lager till driftdugligt skick

En lagerreparation kan spara så mycket som 20 till 90 procent jämfört med kostnaden av ett nytt lager samtidigt som den avsevärt förlänger livslängden hos lagret.Att renovera större lagertyper minskar också yttre miljöpåverkan i din verksamhet. Reparationstjänsten är mest ekonomiskt gynnsam för lager med en ytterdiameter över 200 mm. Tillsammans med våra partners kan vi reparera de flesta lagertyper, inklusive koniska, sfäriska, cylindriska rullager samt kul och axiallager. Vi accepterar alla varumärken med dimensioner upp till 2,1 meter i ytterdiameter.

Vi erbjuder även lageråtervinningstjänster som är idealiska för lager med en axeldimension på mellan 75mm till 200 mm och stora volymer. Vår egen renoveringsprocess innefattar grundlig rengöring och inspektion av lagren. Vi utför också en yt-polering som gör att vi kan returnera lager du normalt skulle kassera tillbaka till driftdugligt skick - för en bråkdel av kostnaden.

•Vi utvärderar lagrets tillstånd och levererar en inspektionsrapport och offert innan renoveringen påbörjas

•Vi kan i många fall återställa begagnade lager till ursprungliga specifikationerna på ungefär en tredjedel av tiden det tar att få ett nytt lager

•Våra partners använder högkvalitativa rekonditioneringsprocesser och -utrustning för att återställa begagnade lager till driftdugligt skick

•Återvunnet/ renoverat lager åtföljs av en ettårig garanti