SSAB Lagerrenovering

SSAB Lagerrenovering

SSAB sparar stora kostnader genom att renovera rullningslager

Att renovera stora rullningslager har flera fördelar. Framför allt är det kostnadseffektivt och leveranstiden är betydligt kortare jämfört med nytillverkning.

– Främsta orsakerna till att vi renoverar lager är ekonomiska och miljömässiga skäl. Vi sparar pengar och får också bra support och feedback från Nomo och Timken, säger SSAB:s planerare och tekniker på SSAB:s centrala verkstäder i Borlänge.

 

Han framhåller att det hela tiden gäller att väga kostnader mot vartannat. Han gör bedömningen att renovering och rekonditionering av lager leder till kostnadsbesparingar för SSAB på i genomsnitt 50 procent, jämfört med att skrota och köpa nytt.

– Dessutom ökar drifttiden genom att vi använder lagret två gånger och får härigenom hundra procent till i utnyttjande.

SSAB:s planerare och tekniker har själv besökt fabriken där Timken renoverar lager.

– Kvalitetsmässigt är renoverade lager fullt jämförbara med nya, vi har inte märkt några kvalitetsskillnader.

Hos Timken går renoverade lager igenom samma process som nytillverkade. Genom att de även röntgar och sprickkontrollerar är det kvalitetssäkra produkter som lämnar fabriken. Vid renovering gör Nomo även en djupgående skadeanalys som kan avslöja felorsaker/problem i en applikation, vilket är värdefullt i kundens förbättringsarbete.

– Statistiken visar om det är frekventa skador, vilket gör att vi kan följa upp och åtgärda, säger han. Detta är också ett mervärde i att renovera.Kortare ledtider

Redan i slutet av 90-talet började Nomo renovera valslager åt SSAB. Det ledde till ett nära samarbete.

Sedan flera år tillbaka svarar Nomo för valslagerhusservice åt SSAB och utför servicetjänster som lagerrenovering, vilket betyder att Nomo tagit över hela funktionen av förebyggande underhåll när det gäller arbetsvalslager i Borlänge.

– Allting fungerar bra, säger SSAB:s planerare och tekniker och fortsätter:

– En viktig fördel med lagerrenovering är även kortare ledtider. Leveranstiden för lager med lång leveranstid är bara hälften så lång jämfört med nytillverkning. Återvinning är också en viktig miljöaspekt.

– Eftersom SSAB är kvalitets- och miljöcertifierat går lagerrenovering hand i hand med detta. Genom att återanvända undviker vi de belastningar på miljön som krävs vid tillverkning av nya lager, säger han.Viktiga kostnadsbesparingar

Olika faktorer påverkar drifttid och livslängd på rullningslager. Ofta är de hårt utsatta i krävande miljöer, där smuts och korrosion leder till att lagrets prestanda successivt försämras. Beroende på vilken typ av rullager det är så handlar det om kostnadsbesparingar vid renovering på mellan 20 och 90 procent. Nomo renoverar alla Timkenlager samt alla andra premiumfabrikat, från minimum 250 millimeter innerdiameter och uppåt och lämnar garanti på arbetet.

Det är olika nivåer på renovering, beroende på hur slitet eller skadat lagerbanor och annat är, allt från mindre reparationer till slipning av löpbanor och rullar eller en övergripande renovering då alla huvudkomponenter byts ut.

 

Fördelar med lagerrenovering:

• Minskade underhållskostnader

• Minskad frekvens av oplanerade stopp

• Ökad verklig livslängd på stora lager

• Kortare ledtider än vid byte till nya lager

• Arbetet utförs av lagerspecialister på Timken

 

 

Websida SSAB Borlänge

 

Websida Timken Repair

 

PDF Katalog Timken Repair