Lagerskadeanalys

Lagerskadeanalys

Ett skadat lager är oftast ett symptom på att något i maskinutrustningen inte står rätt till

Vårt försäljnings-, teknik- och serviceteam är utbildade för att göra lagerskadebedömningar på platsTillsammans med våra kunder utför vi grundorsaksanalys för att identifiera möjliga åtgärder för förebyggande underhåll och serviceintervall eller rena konstruktionsändringar som förbättrar maskinens prestanda

En noggrann analys för att identifiera vilket förebyggande underhåll som behövs för varje maskin är nyckeln till att hålla utrustningen operationsduglig, optimera prestanda och minska driftstopp.

De vanligaste typerna av lagerskador orsakas ofta av:

• Otillräckliga underhållsrutiner

• Misskötsel

• Felaktiga installations- och anpassnings metoder

• Otillräcklig smörjning