Outokumpu Lagerskadeanalys

Outokumpu Lagerskadeanalys

Ökar livslängden på valslager i krävande processmiljö

Nomo har en nyckelroll som samarbetspartner med Outokumpukoncernen inom lager, transmissioner och tätningsteknik

 

Krävande processmiljö

Valsverket i Avesta tillverkar rostfria band med upp till två meters bredd. För valslagerhusen i processen är det en mycket krävande och tuff miljö.
– Från början använde vi otätade valslager, men fettet som ska lyfta bort vatten från valslagren i processmiljön klarade inte det, utan kylvatten trängde in och orsakade rostskador, berättar inköparen på Outokumpu Stainless i Avest.
– Tidigare gjorde vi servicen på valslagerhusen själva och var det skador så skrotades de. Numera sker en noggrann analys och en bedömning om det är värt att renovera, vilket successivt har utvecklat ett samarbete med Nomo för valslagerhusservice.

 

Mycket pengar att spara

– Vårt samarbete började med att vi såg på möjligheter för att kunna renovera stora valslager till rimlig kostnad och sökte en partner till hela vår valslagerhusrenovering, s&aumger Outokumpus inköpare. Vid renovering plockar Nomo ner valslagerhusen i minsta detalj.
– Vi analyserar valslager innan de går sönder och ser på eventuella lagerskador och vad de kan bero på. Vi mäter till exempel hur mycket vatten som fettet i lagren innehåller, säger Nomos nyckelkundansvarige i Avesta, detta görs för att se hur vårt arbete med att täta lagerhusen fungerat. Att kunna återanvända komponenter har stora ekonomiska fördelar. Kostnaden för renovering av den här typen av lager är ungefär hälften så stor som att köpa ett nytt. Använder nu tätade lager För ökad livslängd används numera dubbla tätningar i valslagerhusen. Även inne i lagerhusen är det avtätade valslager för att undvika och minimera rostskador.
– Vi gick över till tätade valslager för 7-8 år sedan och byter efterhand ut hela valslagerparken, säger Outokumpus inköpare som ser många fördelar med tätade valslager.
– Vi behöver nu inte eftersmörja. Fettet ska stoppa tills det är dags för en översyn, vilket är en klar fördel. Det leder också till längre livslängd på valslagren och är därmed ekonomiskt fördelaktigt för oss, säger han. Inför denna satsning gjorde Nomo beräkningar på vad valsverket i Avesta skulle spara på nya tätningar och renovering av valslagerhus.
– Helt klart har vår förbrukning av lager minskat väsentligt, säger inköparen och därmed vår totaltkostnad.

 

Nomo Magazine 2011

Foto: Timken workshop

Hemsida Outokumpu Avesta